Thông báo nhập học đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông – khóa 20

(Cập nhật ngày:24/02/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
TRUNG TÂM NCKH & PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 58/CSTT-TBCS

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông – khóa 20

___________________

Tiếp theo thông báo chiêu sinh số 58/CSTT-TBCS của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT (CSTT) về việc: Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình; Căn cứ hồ sơ đăng ký học của Qúy Cơ quan/ Học viên, CSTT  thông báo nhập học đến các Cơ quan và Học viên lớp: Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông – khóa 20, như sau:

1. Địa điểm: Tại Trường Đại học GTVT Tp.HCM. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Thời gian học: Từ ngày 10/03/2016 đến 24/03/2016 (thời khóa biểu chi tiết đính kèm)

3. Học phí: 1.800.000 đồng/ học viên (Một triệu tám trăm ngàn đồng), nộp lúc nhập học. Các chi phí ăn, ở học viên tự túc.

4. Hồ sơ đăng ký nhập học: nộp trong ngày khai giảng, bao gồm:

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (bậc từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan lĩnh vực xây dựng công trình);

- 03 ảnh màu cỡ 3x4 (phía sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán);

- Công văn hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có). Thí sinh tự do viết phiếu đăng ký tham dự khóa học theo mẫu do CSTT phát vào ngày nhập học.

5. Mọi thông tin khi cần liên hệ:

- Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM:

+  Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313; Dãy nhà C; Điện thoại/Fax: (08) 6294 5055; 0989.106407; 0989.036730

+  Phòng D106/D202; Dãy nhà D; Điện thoại/Fax: (08) 3512 0560

- Website: http//www.hcmutrans.edu.vn     -  Email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT, trân trọng thông báo đến Qúy Cơ quan và các Học viên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- BGH trường (để b/c);
- BGĐ CSTT (để b/c)
- Lưu VT, PTN.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

(đã ký)

ThS. Mai Hồng Hà

 

Quay lại

Các tin đã đưa