Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình

(Cập nhật ngày:24/02/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
TRUNG TÂM NCKH & PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 58/CSTT-TBCS

TP. HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình

___________________

Được sự đồng ý của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và Trường Đại học GTVT Tp.HCM; Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT (CSTT) thông báo chiêu sinh Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ các lớp chuyên ngành xây dựng công trình như sau:

1. Đối tượng: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành liên quan xây dựng công trình và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Nội dung chương trình: Theo quy định hiện hành của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng (nội dung xem phụ lục đính kèm).

3. Địa điểm: Tại Trường Đại học GTVT Tp.HCM. Số 2, đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

4. Thời gian và học phí:

- Lớp: Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông.

Thời gian: Từ 10/03/2016 đến 24/03/2016 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 10/03/2016. Học phí: 1.800.000 đồng/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình.

Thời gian: Từ 19/03/2016 đến 24/03/2016, (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 19/03/2016. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng). Gia hạn chứng chỉ thí nghiệm viên cho Học viên tham gia khoá học nếu đạt yêu cầu theo quy định.

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Thời gian: Từ 28/03/2016 đến 12/04/2016 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 28/03/2016. Học phí: 1.200.000 đồng/học viên/lĩnh vực; 1.800.000 đồng/học viên/2 lĩnh vực (Giao thông; Dân dụng và công nghiệp).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm địa kỹ thuật trong xây dựng.

Thời gian: Từ 21/04/2016 đến 26/04/2016, (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 21/04/2016. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, đánh giá chất lượng cọc trong xây dựng. Thời gian: Từ 04/05/2016 đến 08/05/2016 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 04/05/2016. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

- Lớp:  Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thời gian: Từ 12/05/2016 đến 25/05/2016 (học buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 7); Ngày khai giảng: 12/05/2016. Học phí 1.300.000 đồng/học viên (Một triệu ba trăm nghìn đồng).

Chú ý : Giảm 10% học phí cho các đối tượng là sinh viên của Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh

5. Hồ sơ đăng ký: cho mỗi lớp bao gồm:

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (bậc từ trung cấp trở lên);

- 03 ảnh màu cỡ 4x6 (lớp TVGS và QLDA) hoặc 3x4 (các lớp còn lại): phía sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

- Công văn hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có). Thí sinh tự do viết phiếu đăng ký tham dự khóa học theo mẫu do CSTT phát vào ngày nhập học;

6. Hình thức đăng ký:

- Gọi điện thoại hoặc Fax tới số: (08) 62945055/ 35120560/ 35125697;

- Gửi các thông tin cá nhân qua hộp email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn.

- Gửi hồ sơ gửi tới: Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT.

7. Liên hệ thông tin và ghi danh tại:

- Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM:

+  Phòng D106/D202; Dãy nhà D; Điện thoại/Fax: (08) 35120560;

+  Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313; Dãy nhà C; Điện thoại/Fax: (08) 62945055; 0989106407; 0989036730

- Website: http//www.hcmutrans.edu.vn  -  Email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- BGH trường (để b/c);
- BGĐ CSTT (để b/c)
- Lưu VT, PTN.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

(đã ký)

ThS. Mai Hồng Hà

 

Quay lại

Các tin đã đưa