Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình

(Cập nhật ngày:24/09/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
TRUNG TÂM NCKH & PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56/CSTT-TBCS

TP. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình

___________________

Được sự đồng ý của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và Trường Đại học GTVT Tp.HCM; Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT (CSTT) thông báo chiêu sinh Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ các lớp chuyên ngành xây dựng công trình như sau:

1. Đối tượng: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành liên quan xây dựng công trình và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Nội dung chương trình: Theo quy định hiện hành của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng (nội dung xem phụ lục đính kèm)

3. Địa điểm: Tại Trường Đại học GTVT Tp.HCM. Số 2, đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

4. Thời gian và học phí:

- Lớp: Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông.

Thời gian: Từ 08/10/2015 đến 22/10/2015 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 08/10/2015. Học phí: 1.800.000 đồng/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình.

Thời gian: Từ 17/10/2015 đến 22/10/2015, (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 17/10/2015. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Thời gian: Từ 28/10/2015 đến 14/11/2015 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 28/10/2015. Học phí: 1.200.000 đồng/học viên/lĩnh vực; 1.800.000 đồng/học viên/2 lĩnh vực (Giao thông; Dân dụng và công nghiệp).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm địa kỹ thuật trong xây dựng.

Thời gian: Từ 21/11/2015 đến 26/11/2015, (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 21/11/2015. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, đánh giá chất lượng cọc trong xây dựng. Thời gian: Từ 25/11/2015 đến 29/11/2015 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 25/11/2015. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

- Lớp:  Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thời gian: Từ 08/12/2015 đến 18/12/2015 (học buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 7); Ngày khai giảng: 08/12/2015. Học phí 1.300.000 đồng/học viên (Một triệu ba trăm nghìn đồng).

Chú ý : Giảm 10% học phí cho các đối tượng là sinh viên của Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh

5. Hồ sơ đăng ký: cho mỗi lớp bao gồm:

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (bậc từ trung cấp trở lên);

- 03 ảnh màu cỡ 4x6 (lớp TVGS và QLDA) hoặc 3x4 (các lớp còn lại): phía sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

- Công văn hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có). Thí sinh tự do viết phiếu đăng ký tham dự khóa học theo mẫu do CSTT phát vào ngày nhập học ;

6. Hình thức đăng ký:

- Gọi điện thoại hoặc Fax tới số: (08) 62945055/ 35120560/ 35125697;

- Gửi các thông tin cá nhân qua hộp email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn.

- Gửi hồ sơ gửi tới: Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT.

7. Liên hệ thông tin và ghi danh tại:

- Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM:

+  Phòng D106/D202; Dãy nhà D; Điện thoại/Fax: (08) 35120560;

+  Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313; Dãy nhà C; Điện thoại/Fax: (08) 62945055; 0989106407; 0989036730

- Website: http//www.hcmutrans.edu.vn     -  Email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- BGH trường (để b/c);
- BGĐ CSTT (để b/c)
- Lưu VT, PTN.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

(đã ký)

ThS. Mai Hồng Hà

 

 

PHỤ LỤC: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA CÁC LỚP

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công; Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo đúng chương trình khung quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình:

Nội dung chương trình là cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình thí nghiệm mới, thết bị mới, công nghệ mới trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng vật liệu và chất lượng công trình của Nhà nước và các Bộ chuyên ngành liên quan.

Gia hạn chứng chỉ Thí nghiệm viên đối với các Học viên đã được Trường ĐH GTVT TPHCM, Vụ KHCN GTVT hoặc Viện KHCN GTVT - Bộ GTVT cấp chứng chỉ, khi đạt yêu cầu quy định của khóa học.

3. Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông:

TT

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

01

CĐ 1: Nguyên lý cơ bản của công tác thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm công trình;

02

CĐ 2: Thí nghiệm tính năng cơ lý của kim loại và liên kết

03

CĐ 3: Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đá, cát

04

CĐ 4: Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của xi măng, bê tông xi măng, gạch xây

05

CĐ 5: Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất

06

CĐ 6: Thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của vật liệu gia cố bằng chất kết dính vô cơ

07

CĐ 7: Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường

08

CĐ 8: Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa

09

CĐ 9: Thí nghiệm hoá lý của vật liệu sơn, nước trong xây dựng công trình

10

CĐ 10: Thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công đường ô tô và sân bay

11

Thực hành thí nghiệm

 

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, đánh giá chất lượng cọc trong xây dựng công trình:

TT

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

01

CĐ 1: Tổng quan về cọc trong công trình dùng móng cọc

02

CĐ 2: Sự cố trong công trình dùng móng cọc

03

CĐ 3: Các phương pháp thí nghiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng và khả năng chịu tải của cọc (thử động biến dạng nhỏ PIT; siêu âm; chấn động song song; sóng ứng suất trong; khoan lấy mẫu; dùng tia Gama; nén tĩnh; sử dụng hộp tải trọng Osterberg; thử động biến dạng lớn PDA; thử tĩnh động Statnamic; các PP kiểm tra chất lượng lỗ cọc trước khi đổ bê tông…vv.)

04

Thực hành thí nghiệm

 

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm địa kỹ thuật trong xây dựng.

TT

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

01

CĐ 1: Các phương pháp khảo sát, thí nghiệm địa kỹ thuật tại hiện trường

02

CĐ 2: Các phương pháp thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý thông thường của đất ở trong phòng

03

CĐ 3: Các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất trên máy nén 3 trục (UU, CU, CD, CV)

 04

CĐ 4: Các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của vải địa kỹ thuật, bấc thấm

 05

Thực hành thí nghiệm

 

Quay lại

Các tin đã đưa