UTH là trường đại học liên tiếp 4 năm liền không tăng học phí

(Cập nhật ngày:02/08/2023)

>> Báo chí đưa tin về sự kiện: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Vnexpress, Vietnamnet, Giáo dục & thời đại

Với bề dày truyền thống 35 năm, với giá trị cốt lõi “Đoàn kết – Nhân văn – Chất lượng – Sáng tạo – Hội nhập”, trong những năm gần đây, UTH đã thực hiện triển khai nâng cao hiệu quả quản trị đại học, đa dạng hóa nguồn thu từ các chương trình hợp tác trong và ngoài nước, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ từ doanh nghiệp,...

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn sau đại dịch, theo chủ trương của Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về việc cần tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên được tiếp cận học tập giáo dục đại học, ngày 02/8/2023, Tập thể lãnh đạo Nhà trường thống nhất quyết định năm học 2023 - 2024 sẽ giữ nguyên mức học phí áp dụng cho sinh viên chính quy trình độ đại học. Như vậy, đây là năm thứ tư liên tiếp Nhà trường không tăng học phí và UTH là một trong những trường đại học công lập có mức học phí thấp nhất cả nước. 

Cụ thể, học phí năm học 2023-2024, Chương trình đào tạo chuẩn: 354.000 đồng/tín chỉ, Chương trình chất lượng cao: 770.000 đồng/tín chỉ.

Việc không tăng học phí năm học 2023-2024 đồng nghĩa với việc Nhà trường sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như thu nhập cho cán bộ, giảng viên, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập,... nhưng Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải và đất nước; đồng thời kêu gọi cán bộ, giảng viên và người lao động đồng lòng cùng Nhà trường, người học chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn này.

Đây là một trong những chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế của Nhà trường trong thời gian qua. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo, UTH tiếp tục có chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động và đã đạt được những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất... 

Quay lại

Các tin đã đưa