Trường ĐH GTVT TP.HCM thành lập Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (hợp nhất Phòng Đối ngoại - Phòng KHCN & NCPT) và Trung tâm Thông tin - Thư viện (hợp nhất Trung tâm Dữ liệu & CNTT và Thư viện)

(Cập nhật ngày:09/12/2021)

Sáng ngày 09/12/2021, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố quyết định thành lập Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (trên cơ sở hợp nhất Phòng Đối ngoại và Phòng KHCN & NCPT) và Trung tâm Thông tin – Thư viện (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dữ liệu & CNTT và Thư viện) và triển khai các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự. 

Theo các quyết định được công bố, lãnh đạo Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế gồm: TS. Nguyễn Quang Sang (Q. Trưởng phòng), ThS. Trần Thị Anh Thơ (Phó Trưởng phòng), lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện gồm: ThS. Đặng Nhân Cách (Giám đốc Trung tâm), ThS. Thân Thị Lệ Quyên (Phó Giám đốc Trung tâm).

TS. Nguyễn Tiến Thủy, Q. Chủ tịch HĐT trao quyết định cho lãnh đạo phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Q. Hiệu trưởng trao quyết định cho lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Thư viện

Việc hợp nhất và thành lập Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã đánh dấu một sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mang tính đột phá của Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Bước đột phá này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới. 

Quay lại

Các tin đã đưa