Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

(Cập nhật ngày:28/12/2021)

Sau gần 4 ngày làm việc với nguyên tắc “khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp, chất lượng”, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Theo đó, từ ngày 25-28/12/2021, Đoàn ĐGN đã kiểm tra sơ bộ hệ thống hồ sơ, minh chứng khảo sát và trao đổi tại Văn phòng Khoa Kinh tế vận tải, Khoa Công nghệ thông tin và các phòng ban đơn vị chức năng, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ khảo sát chính thức; phỏng vấn nhóm viết Báo cáo Tự đánh giá; thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá CTĐT chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức và ngành CNTT trình độ đại học của Trường; trao đổi và thống nhất về kế hoạch khảo sát chính thức của Đoàn tại Trường, các nguyên tắc làm việc và điều kiện phục vụ cho hoạt động khảo sát chính thức. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, một số hoạt động đã được Đoàn ĐGN và Nhà trường thống nhất chuyển đổi hình thức làm việc từ trực tiếp sang làm việc trực tuyến.

Đoàn ĐGN phỏng vấn các bên liên quan

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến các bên liên quan

Đoàn ĐGN khảo sát tại các thực hành và phòng máy 

Tại buổi bế mạc, đại diện Đoàn chuyên gia ĐGN đã báo cáo kết quả khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo của Đoàn chuyên gia đã nêu khái quát quá trình, nội dung thực hiện của Đoàn khảo sát, trình bày cụ thể những điểm mạnh, hạn chế và đưa ra khuyến nghị để các khoa có kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo trong thời gian tới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, góp phần khẳng định chất lượng, uy tín của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả khảo sát chính thức

ThS.Hồ Đắc Hải Miên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM, đại diện đoàn ĐGN phát biểu tại buổi bế mạc cảm ơn Trường đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn và tạo thuận lợi tốt nhất để các chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện các hoạt động khảo sát, đảm bảo hoạt động đánh giá, khảo sát được chính xác, trung thực, khách quan. ThS. Hồ Đắc Hải Miên cũng cho rằng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã và đang đi đúng con đường để đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của Trường.

ThS.Hồ Đắc Hải Miên, Phó GĐ Trung tâm Kiểm định CLGD cảm ơn Trường đã hỗ trợ Đoàn ĐGN hoàn thành nhiệm vụ

Thay mặt Nhà trường, TS. Nguyễn Tiến Thủy, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn chuyên gia ĐGN đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và có những khuyến nghị để Trường cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nhà trường cam kết sẽ thực hiện tốt các khuyến nghị, cải tiến nâng cao chất lượng, phát huy hơn nữa các thế mạnh, khắc phục những điểm hạn chế còn tồn tại, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tiếp tục khẳng định giá trị, uy tín, thương hiệu của Nhà trường và của các khoa đối với xã hội.

TS. Nguyễn Tiến Thủy, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường cam kết sẽ thực hiện tốt các khuyến nghị, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo

Đại diện Trung tâm và Nhà trường cũng đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện hai bên chụp hình lưu niệm

Đánh giá cấp chương trình đào tạo là một trong những hoạt động được Trường đặc biệt quan tâm, đặt mục tiêu trong kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn 2017-2022 và được cụ thể trong kế hoạch bảo đảm chất lượng hàng năm của Trường. Trong thời gian sắp tới, Nhà trường tiếp tục triển khai Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng, ngành Kinh tế vận tải, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chuẩn bị đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông theo tiêu chuẩn AUN-QA, tự đánh giá ngành Khoa học hàng hải và ngành Kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0. 

Quay lại

Các tin đã đưa