Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Công ty TNHH phần mềm Glodon ký thỏa thuận thỏa thuận về tài trợ phần mềm Cubicost và hợp tác sử dụng phòng Lab đào tạo BIM

(Cập nhật ngày:16/12/2020)

Ngày 16/12/2020, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đã cùng ông Kevin Zhang, Giám đốc Glodon Việt Nam ký biên bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và triển khai công nghệ. 

Theo thỏa thuận này, Công ty TNHH phần mềm Glodon (Hongkong) sẽ tài trợ cho sinh viên của Trường nền tảng giáo dục Cubicost, giúp sinh viên tiếp cận một cách chuyên nghiệp và đầy đủ với các công nghệ mới liên quan đến BIM. Hai bên cùng phối hợp thực hiện các khóa học, bài giảng chung hoặc hội thảo về kỹ thuật và quản lý xây dựng cho các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên. Công ty TNHH Phần Mềm Glodon (Hongkong) sẽ cung cấp chương trình đào tạo cho các giảng viên và giúp Trường ĐH GTVT TP.HCM chuẩn bị tất cả các tài liệu đào tạo cần thiết cho chương trình đào tạo của Cubicost.

Đại diện Glodon Việt Nam và Nhà trường cùng trao đổi và ký biên bản ghi nhớ hợp tác 

Là một phần trong chính sách phát triển của tập đoàn, Công ty TNHH phần mềm Glodon (Hongkong) đặt mục tiêu hỗ trợ sinh viên của Trường ĐH GTVT TP.HCM trong việc sử dụng phần mềm Cubicost, nền tảng đào tạo, cụ thể là những sinh viên có chuyên ngành đào tạo liên quan đến xây dựng.

Việc ký biên bản ghi nhớ đã chính thức hóa hợp tác của các bên để thiết lập mối quan hệ đối tác lâu dài, cho phép phát triển lợi ích chung bằng cách hợp tác trong các hoạt động giáo dục và đào tạo hoặc tổ chức bất kỳ sự kiện nào nhằm tăng cường hiểu biết về lĩnh vực này và cũng như khuyến khích sự giao lưu.

Quay lại

Các tin đã đưa