Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn xây dựng KPIs phục vụ quản trị cơ sở giáo dục và hoạt động kiểm định chất lượng

(Cập nhật ngày:15/09/2021)

Ngày 15/9/2021, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn trực tuyến về xây dựng hệ thống chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động (KPIs) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và hiệu quả công việc trong Trường với sự tham gia của các thành viên Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục, Ban thư ký, các nhóm công tác, thành viên Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục và các tổ BĐCL và các đơn vị liên quan.   

Buổi tập huấn thu hút sự quan tâm của các đơn vị và cá nhân

PGS.TS Lê Văn Hảo, chuyên gia tư vấn BĐCLGD trình bày về “Xây dựng và triển khai KPIs phục vụ quản trị cơ sở giáo dục & hoạt động kiểm định chất lượng”. Các đại biểu đã được nghe về KPIs và các khái niệm liên quan, cách xây dựng KPIs nhằm triển khai Chiến lược và kế hoạch hàng năm của Trường nhằm giúp cải tiến công tác quản trị CSGD, góp phần đáp ứng yêu cầu các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD và CTĐT. 

Sau phần trình bày lý thuyết, chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm cách vận hành KPIs trong trường đại học và thực hành thông qua cách xây dựng kế hoạch KPIs và nhân sự thực hiện KPIs. Các thành viên tham gia buổi tập huấn đã thảo luận và đặt nhiều câu hỏi với chuyên gia liên quan đến phương pháp thực hiện hiệu quả trong việc đánh trọng số cho các tiêu chí, những khó khăn trong quá trình thực hiện KPIs...

PGS.TS Lê Văn Hảo chia sẻ các kiến thức về KPIs 

TS. Lê Thị Linh Giang, đại diện Phòng QLCL trình bày kế hoạch xây dựng KPIs của Trường

TS. Lê Văn Vang, Chủ tịch Hội đồng BĐCL cho biết Nhà trường quyết tâm cao trong việc thực hiện KPIs

Buổi tập huấn đã giúp mọi người cho thấy ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết xây dựng hệ thống chỉ số KPIs và hình dung về những nội dung trọng tâm và nhiệm vụ cần phải thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của cá nhân, của đơn vị, hướng tới thực hiện mục tiêu chung của Nhà trường trong thời gian tới. 

Quay lại

Các tin đã đưa