Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn viết phiếu tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn của Bộ giáo dục & Đào tạo

(Cập nhật ngày:02/03/2022)

Ngày 01/3/2022, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn tập huấn viết phiếu tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo với sự tham gia của Hội đồng và Ban thư ký, các nhóm công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và các đơn vị liên quan.  

Hoạt động tự đánh giá đòi hỏi một quy trình triển khai thực hiện khoa học, được kiểm soát chặt chẽ. Nội dung buổi tập huấn tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Hướng dẫn nội hàm tiêu chuẩn, tiêu chí; Quy trình thực hiện tự đánh giá, giới thiệu mẫu phiếu đánh giá tiêu chí và thang điểm đánh giá; Hướng dẫn các phụ lục theo công văn; Chia sẻ các lỗi thường gặp khi viết Phiếu đánh giá tiêu chí.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, các nhóm được trực tiếp tham gia thực hành một số nội dung cụ thể của viết phiếu tiêu chí dưới sự chia sẻ của Phòng Quản lý chất lượng. Việc tự đánh giá đ­ược tiến hành một cách khoa học, bài bản sẽ giúp Nhà trường thấy rõ bức tranh thực trạng khách quan về chất l­ượng đào tạo của trường.

TS. Lê Văn Vang, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập huấn 

Phòng Quản lý chất lượng hướng dẫn các nội dung cụ thể trong viết Phiếu tiêu chí

Các nhóm công tác thực hành viết phiếu tiêu chí 

Quay lại

Các tin đã đưa