Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn trực tuyến xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

(Cập nhật ngày:20/10/2021)

Trong những năm vừa qua, công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục luôn được Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác này và đáp ứng chuẩn đầu ra cho người học, Nhà trường đã tổ chức tập huấn trực tuyến “Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi” dành cho các đơn vị trong Trường.

PGS.TS Lê Đức Ngọc, ĐH Quốc Gia Hà Nội đã trình bày chi tiết các nội dung như: Xây dựng ngân hàng câu hỏi theo chuẩn đầu ra thời 4.0, Sử dụng ngân hàng câu hỏi, bài tập trong dạy, học và kiểm tra đánh giá thời 4.0; Đánh giá chất lượng câu hỏi và đề thi.

PGS.TS Lê Đức Ngọc hướng dẫn thiết kế ngân hàng bài tập đánh giá năng lực từ chuẩn đầu ra môn học dựa trên phân loại các câu hỏi. Đối với chất lượng, các câu hỏi thi được đánh giá trên 4 đại lượng: độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy, độ giá trị.  

PGS.TS Lê Đức Ngọc hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 

Những nội dung trình bày phong phú, các đại biểu tham gia trực tuyến được thực hành những bài tập thực tế 

Những nội dung tập huấn sẽ là cơ sở để các cán bộ quản lý, giảng viên trong Trường nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra các môn học, các chương trình đào tạo và từng bước hoàn thiện ngân hàng câu hỏi của Nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Quay lại

Các tin đã đưa