Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn rà soát hồ sơ minh chứng và báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Cập nhật ngày:12/07/2021)

Hiện nay, việc đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) đạt chuẩn chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá trong nước và quốc tế là vấn đề rất cần thiết ở các trường đại học. Trong bối cảnh chung đó, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã và đang tích cực triển khai các hoạt động tự đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu xã hội và các bên liên quan.

Có thể nói, việc hoàn thành CTĐT đạt chuẩn là một trong các nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu với toàn thể viên chức và người lao động của Trường. Để công tác đánh giá được thực hiện theo tiến độ và yêu cầu của Nhà trường, ngày 10/7/2021, trong bối cảnh phải giãn cách do đại dịch Covid -19, Phòng Quản lý chất lượng đã tổ chức hai buổi tập huấn online cho các tổ công tác để phục vụ việc rà soát hồ sơ minh chứng và báo cáo tự đánh giá.

Trước mắt, các tổ công tác sẽ rà soát hồ sơ minh chứng và báo cáo tự đánh giá CTĐT của hai ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức trình độ đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi tập huấn vào sáng ngày 10/7/2021, tổ rà soát hồ sơ minh chứng đã nắm được kỹ thuật mã hóa, lựa chọn minh chứng đánh giá phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu đến ngày 30/6/2021. Bên cạnh đó, Tổ lập danh mục minh chứng cấp trường để thuận tiện cho các ngành tra cứu dữ liệu dùng chung của Trường phục vụ cho công tác bảo đảm chất lượng cấp chương trình.

Tập huấn kỹ thuật tìm minh chứng vào sáng ngày 10/7/2021

Chiều cùng ngày, Phòng Quản lý chất lượng tiếp tục tổ chức buổi tập huấn trực tuyến hướng dẫn tổ rà soát báo cáo đọc và đối sánh 2 báo cáo tự đánh giá của 2 chương trình đào tạo với yêu cầu của mốc chuẩn được quy định tại Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng.

Tập huấn rà soát báo cáo chương trình đào tạo, chiều ngày 10/7/2021

Mặc dù còn nhiều khó khăn và áp lực do một số điều kiện khách quan, Phòng Quản lý chất lượng và các Tổ công tác được giao phụ trách các hạng mục công việc đã xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

(Tin và ảnh: Phòng Quản lý chất lượng)

Quay lại

Các tin đã đưa