Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với các học phần

(Cập nhật ngày:09/08/2021)

Ngày 03/8/2021, Khóa tập huấn online “Kỹ thuật xây dựng ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với các học phần” đã diễn ra với sự tham gia của các đơn vị được giao nhiệm vụ biên soạn đề cương chi tiết học phần cho khóa 2020 ngành KTXD CTGT.

TS. Vũ Văn Nghi, Trưởng Khoa Công trình giao thông đã báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng CTĐT và ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra với các học phần, giới thiệu bản ma trận tích hợp khoa đã xây dựng và tiến độ xây dựng chuẩn đề cương chi tiết của ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Khóa tập huấn online “Kỹ thuật xây dựng ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu
ra ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với các học phần

Các thành viên tham gia đã thảo luận góp ý hoàn thiện bản ma trận tích hợp và lưu ý các vấn đề liên quan như tác quyền cho tài liệu giảng dạy của giảng viên...

Các thành viên tham gia đóng góp để hoàn thiện bản ma trận

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước sức ép cần phải đổi mới cơ bản và toàn diện để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và có đủ khả năng hội nhập với nền giáo dục khu vực, việc xây dựng được chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến, chất lượng cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế là một điều bắt buộc đối với Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, vì thế từng bước hoàn thiện, đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xem là một một trong những kế hoạch chiến lược phát triển chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Quay lại

Các tin đã đưa