Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông theo tiêu chuẩn AUN-QA 3.0

(Cập nhật ngày:15/09/2021)

Năm 2019, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM vinh dự trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN – QA). Việc trở thành thành viên chính thức AUN – QA sẽ giúp các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN – QA được công nhận trong toàn khu vực Đông Nam Á và được trao đổi giảng viên, sinh viên trong các trường thuộc AUN – QA; được ưu tiên tham dự hội thảo, các dự án để phát triển các sáng kiến chung với các tổ chức đối tác khác, và các khóa huấn luyện về công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn kiểm định quốc tế AUN – QA.

Tháng 1/2020, căn cứ nhu cầu và năng lực của Khoa Công trình giao thông, Nhà trường đã quyết định thực hiện tự đánh giá toàn bộ Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Sau 2 lần nghiệm thu, ngày 07/9/2021, Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông theo tiêu chuẩn AUN đã tổ chức nghiệm thu giai đoạn 3.

TS. Lê Văn Vang, đại diện Hội đồng nghiệm thu điều hành buổi nghiệm thu báo cáo tự đánh giá 

Đại diện nhóm báo cáo đã trình bày tóm tắt báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Báo cáo tự đánh giá được thực hiện được thực hiện trên nguyên tắc độc lập và minh chứng rõ ràng, dựa trên những hướng dẫn của AUN-QA phiên bản 3.0 với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Báo cáo có cấu trúc gồm 4 phần: phần 1 - giới thiệu; phần 2 - mô tả 11 tiêu chuẩn; phần 3 - phân tích điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến và phần 4 - phụ lục.

Các thành viên của Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp các nhóm chuyên trách hoàn thiện báo cáo tự đánh giá về mặt nội dung, về hình thức, cần cập nhật thông tin và số liệu minh chứng trong vòng 5 năm… Trong thời gian tới, các nhóm chuyên trách sẽ hoàn thiện Danh mục minh chứng, biên dịch báo cáo, hoàn thiện Website và cơ sở dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của AUN.

Đ/c Ngô Thùy Dung đại diện nhóm chuyên trách trình bày báo cáo tự đánh giá

Quay lại

Các tin đã đưa