Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chuyên ngành Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức

(Cập nhật ngày:15/09/2021)

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức (VTĐPT), Nhà trường và Khoa Kinh tế vận tải (KTVT) tiến hành tự đánh giá để nhận diện toàn bộ các hoạt động và để đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành Quản trị Logistics và VTĐPT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau một thời gian chuẩn bị, trải qua 2 đợt nghiệm thu cấp cơ sở, ngày 30/8/2021, Hội đồng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành nghiệm thu giai đoạn 3. 

Cấu trúc của báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT bao gồm có 04 phần: Khái quát, Tự đánh giá (11 tiêu chuẩn), Phần Kết luận và phần Phụ lục. Đại diện nhóm báo cáo đã trình bày nội dung chính của báo cáo tự đánh giá tập trung vào Phần II Tự đánh giá. Trong đó, mỗi tiêu chí đánh giá CTĐT được tiến hành theo trình tự như sau: Mô tả thực trạng, Điểm mạnh, Điểm tồn tại: Kế hoạch hành động, Tự đánh giá: theo các mức độ đạt yêu cầu của tiêu chí từ mức 1 đến mức 7. 

Sau khi nghe đại diện các nhóm chuyên trách trình bày tóm tắt báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Logistics và VTĐPT, Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các báo cáo. 100% thành viên Hội đồng thống nhất nghiệm thu 11 tiêu chuẩn trong báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức đều đạt nhưng cần chỉnh sửa lại theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. 

Đại diện Hội đồng nghiệm thu và nhóm báo cáo trong các buổi nghiệm thu báo cáo TĐG

Việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá CTĐT chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp Khoa KTVT có những định hướng tốt cho quá trình phát triển tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, từng bước hội nhập với trình độ công nghệ/đào tạo của các nước trong khu vực và thế giới.

Quay lại

Các tin đã đưa