Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021

(Cập nhật ngày:14/10/2020)

Ngày 14/10/2020, 138 đại biểu đại diện hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Huỳnh Văn Sáu, Trưởng ban Cán sự giáo dục và đào tạo Liên đoàn Lao động TP.HCM và đồng chí Đặng Ngọc Lợi, ủy viên BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra đảng uỷ khối Cơ sở Bộ GTVT. 

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức năm học 2019-2020 và PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trình bày phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường báo cáo kết quả công tác năm học 2019-2020

 PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng trình bày phương hướng năm học mới

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng đã báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và phản hồi của Ban Giám hiệu, các đơn vị về các kiến nghị. Hội nghị cũng được nghe báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường năm học 2019-2020, Phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2020-2021, đánh giá định hướng phát triển của nhà trường, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Sửa đổi, bổ sung quy chế Chi tiêu nội bộ. 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sau nhiều giờ nghiên cứu, thảo luận, hội nghị đại biểu công chức - viên chức năm học 2020-2021 đã quyết nghị nhất trí thông qua báo cáo của Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020, báo cáo của Thanh tra nhân dân, các dự thảo về các quy chế. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Ban Giám hiệu Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để Nghị quyết của Hội nghị đi vào thực tiễn.

Đồng chí Huỳnh Văn Sáu, Trưởng ban Cán sự giáo dục và đào tạo Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu tại Hội nghị

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ðång, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GDĐT, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; triển khai Luật Giáo dục näm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên quyết tâm hoàn thành tốt các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Quay lại

Các tin đã đưa