Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nghiệm thu báo cáo tự đánh giá ngành Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Cập nhật ngày:15/09/2021)

Trong thời gian qua, Trường ĐH GTVT TP.HCM đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là việc quan tâm kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường. Một trong các CTĐT được tổ chức tự đánh giá ngay trong giai đoạn đầu thực hiện kiểm định cấp chương trình của Trường là chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin.

Cùng với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ngành CNTT, Khoa CNTT đã tiến hành tự đánh giá để nhận diện toàn bộ các hoạt động để đăng ký KĐCL CTĐT ngành CNTT. Và Hội đồng nghiệm thu báo cáo TĐG ngành Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiệm thu 3 giai đoạn.

Các hoạt động tự đánh giá bao gồm tổng hòa các yếu tố từ đánh giá hiện trạng chất lượng - hiệu quả đào tạo cho tới công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), phục vụ cộng đồng và các yếu tố liên quan đến đào tạo khác. 

Hội đồng tổ chức nghiệm thu giai đoạn 3 

Cấu trúc của báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNTT bao gồm có 04 phần: Khái quát, Tự đánh giá (11 tiêu chuẩn), Phần Kết luận và phần Phụ lục. Đại diện nhóm báo cáo đã trình bày nội dung chính của báo cáo tự đánh giá tập trung vào Phần II Tự đánh giá. Trong đó, mỗi tiêu chí đánh giá CTĐT được tiến hành theo trình tự như sau: Mô tả thực trạng, Điểm mạnh, Điểm tồn tại: Kế hoạch hành động, Tự đánh giá: theo các mức độ đạt yêu cầu của tiêu chí từ mức 1 đến mức 7. 

Thành viên tổ viết báo cáo trình bày tóm tắt bản tự đánh giá 

Hội đồng góp ý phản biện cho bản tự đánh giá CTĐT của Khoa CNTT

Các thành viên của Hội đồng đã có những phản biện rất chi tiết về hình thức và nội dung của từng tiêu chuẩn và đã thống nhất báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin đều đạt nhưng cần chỉnh sửa lại theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Việc nghiệm thu Kết quả tự đánh giá là căn cứ để Khoa CNTT và Trường có những điều chỉnh cần thiết trong quá trình tổ chức thực hiện đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng NCKH, đóng góp cho cộng đồng để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Hoạt động này tạo thành một chu trình khép kín và rất cần được nhận định cả từ bên trong và bên ngoài để có được hướng phát triển phù hợp xu thế, khẳng định thương hiệu và chất lượng của ngành CNTT. Từ đó, Khoa có những định hướng tốt cho quá trình phát triển tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, từng bước hội nhập với trình độ công nghệ/đào tạo của các nước trong khu vực.

Quay lại

Các tin đã đưa