Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 3 ngừa Covid-19 cho viên chức, người lao động

(Cập nhật ngày:26/01/2022)

Trong thời gian vừa qua, Tập thể lãnh đạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã quyết tâm phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai thành công chiến dịch tiêm văc-xin ngừa Covid-19 mũi 3 cho toàn thể viên chức, người lao động Trường. 

Đây là tín hiệu vui trong hành trình chống dịch Covid-19, việc tiêm ngừa mũi tăng cường có ý nghĩa rất quan trọng, giúp mọi người an tâm làm việc, chuẩn bị sẵn sàng cho một môi trường an toàn, chấp hành các biện pháp 5K trong phòng chống dịch để đón sinh viên Trường trở lại học trực tiếp vào ngày 14/2/2022.

Viên chức, người lao động của Trường đã hoàn thành tiêm Văc-xin mũi 3 ngừa Covid 

Quay lại

Các tin đã đưa