Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM gặp gỡ Trường STC Hà Lan bàn về cơ hội hợp tác đào tạo

(Cập nhật ngày:12/04/2017)

Hợp tác đào tạo với doanh nghiệp và các trường bạn là một trong những giải pháp trọng tâm đang được Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tập trung triển khai nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. 

Ngày 11/4/2017, đại diện Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Trường STC Hà Lan bàn về cơ hội hợp tác đào tạo. Hai bên đã giới thiệu về năng lực đào tạo, thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, kinh phí đào tạo, đặc biệt đào tạo sau đại học của một số ngành. 

PGS.TS Nguyễn Văn Thư giới thiệu cơ sở vật chất của Nhà trường

Đại diện Trường STC Hà Lan giới thiệu các lĩnh vực đào tạo của trường

Đại diện Công ty đào tạo và nguồn nhân lực hàng hải (UT-STC) giới thiệu mô hình hoạt động

Hai bên thảo luận chi tiết các nội dung

Hai trường chụp ảnh lưu niệm

STC Hà Lan nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho ngành hàng hải, kinh tế vận tải biển và logistics. Trong thời gian sắp tới, hai bên sẽ thảo luận chi tiết hơn và sẽ tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Quay lại

Các tin đã đưa