Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM áp dụng hiệu quả làm việc, giảng dạy trực tuyến đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên trong giai đoạn cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

(Cập nhật ngày:17/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020, Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Theo đó, với tinh thần sức khoẻ và tính mạng con người là trên hết, cán bộ, giảng viên và người lao động Trường nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội, thực hiện việc làm việc tại nhà, trao đổi công việc với lãnh đạo qua email, điện thoại, các công cụ làm việc trực tuyến, giảng viên tiếp tục thực hiện hoạt động giảng dạy trực tuyến trước đó. Ban Giám hiệu, cấp trưởng hoặc cấp phó các đơn vị thay phiên nhau trực giải quyết công việc tại đơn vị.

Toàn trường tạm dừng các hoạt động họp, hội nghị trực tiếp, các hoạt động thu – chi bằng tiền mặt và chuyển sang hình thức trực tuyến. Các hoạt động như họp về Giảng dạy trực tuyến và Xây dựng chương trình đào tạo, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, triển khai công tác tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2019-2020, tham dự Hội nghị đào tạo trực tuyến GDĐH trong dịch bệnh COVID-19 do Bộ GD&ĐT tổ chức...đều triển khai hiệu quả thông qua hệ thống họp trực tuyến. Việc học tập, tốt nghiệp của sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được đảm bảo đúng tiến độ, không ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Nhà trường tham gia Hội nghị đào tạo trực tuyến GDĐH trong dịch bệnh COVID-19 do Bộ GD&ĐT tổ chức vào sáng 17/4/2020

Bên cạnh đó, Nhà trường chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý ra vào cổng, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với các trường hợp đặc biệt đến trường làm nhiệm vụ. Các đơn vị phòng ban, khoa cũng hỗ trợ sinh viên thông qua điện thoại, email, công cụ trực tuyến.

Quay lại

Các tin đã đưa