Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Cao đẳng Đường sắt – Phân hiệu phía Nam

(Cập nhật ngày:18/09/2018)

Ngày 17/9/2018, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với ThS Bùi Hoài Nam, Giám đốc Phân hiệu phía Nam Trường Cao đẳng Đường sắt về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của hai bên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và đất nước.

Đại diện hai trường đã có cuộc thảo luận sôi nổi, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, cũng như các định hướng phát triển đào tạo trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Cụ thể, hai trường đã có thảo luận về hợp tác trong đào tạo như mở rộng đào tạo bậc đại học, thạc sĩ, phối hợp triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật, nâng cao kiến thức cho người lao động...Hỗ trợ trang thiết bị, phòng thí nghiệm cho sinh viên hai trường tham quan, thực tập; Hợp tác trong tuyển sinh, nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt triển khai các dự án, đề tài chuyên sâu về đường sắt...Đây là một trong những chủ trương và định hướng phát triển của Nhà trường trong việc hợp tác toàn diện, phát huy tối đa tiềm năng của Trường. 

Đại diện hai trường đã thảo luận và ký biên bản hợp tác 

Quay lại

Các tin đã đưa