Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức Seminar “Xây dựng KPIs, kinh nghiệm của một số đơn vị”

(Cập nhật ngày:21/12/2018)

Ngày 20/12/2018, Seminar “Xây dựng KPIs, kinh nghiệm của một số đơn vị” do Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chủ trì đã diễn ra tại phòng E.001 với sự tham gia đông đảo của các đơn vị trong trường và báo cáo viên PGS. TS. Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch Hội đồng Trường – Trường ĐH SPKT TP. HCM.

KPIs - Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân. Với hai phần trình bày “Xây dựng và áp dụng KPIs tại Khoa Công trình Giao thông” (PGS. TS. Vũ Hồng Nghiệp, Phó trưởng Khoa Công trình Giao thông) và “Xây dựng và áp dụng KPIs tại Viện Nghiên cứu MT” (PGS.TS.Phạm Thị Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu MT), đại diện hai đơn vị chia sẻ những hiệu quả, thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá năng lực thực hiện theo bảng chỉ số KPIs đã và đang được áp dụng tại đơn vị.

PGS.TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao việc áp dụng KPIs trong quản lý

PGS.TS.Phạm Thị Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu MT trình bày và đề xuất một số ý kiến về KPIs

PGS.TS. Vũ Hồng Nghiệp, Phó trưởng Khoa Công trình Giao thông chia sẻ những kinh nghiệm áp dụng KPIs tại khoa

Với những kinh nghiệm xây dựng và áp dụng KPIs tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, PGS.TS Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin, kinh nghiệm xây dựng chỉ số đánh giá năng lực thực hiện tại đã áp dụng thành công bộ KPIs vào quản trị trường đại học (quản lý cán bộ, đánh giá thi đua, khen thưởng).

Đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi, cùng trao đổi, thảo luận và tìm ra cách làm hiệu quả nhất cho việc xây dựng và áp dụng KPIs của Nhà trường trong thời gian tới.

PGS. TS. Ngô Văn Thuyên chia sẻ một số kinh nghiệm áp dụng KPIs tại Trường ĐH SPKT TP.HCM

Nhiều câu hỏi được đặt ra đối với báo cáo viên 

Quay lại

Các tin đã đưa