Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tiếp tục tăng cường giảng dạy và học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019-2020, chung tay phòng chống dịch COVID-19

(Cập nhật ngày:27/03/2020)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến (đã bắt đầu triển khai từ đầu tháng 3/2020). 

Trường khuyến khích giảng viên chủ động, sáng tạo thực hiện bài giảng trực tuyến ở các cấp độ cao hơn. Trường đã có hướng dẫn chi tiết về giảng dạy/đánh giá sinh viên học trực tuyến, hướng dẫn thêm các công cụ hỗ trợ hoạt động dạy/học trực tuyến; chủ động đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo cho hệ thống mạng phục vụ việc dạy/học trực tuyến.

Bên cạnh đó, Trường cũng giao các Trưởng bộ môn kiểm tra khối lượng, đánh giá cụ thể hiệu quả dạy/học trực tuyến, xem xét lựa chọn hình thức đánh giá điểm cho sinh viên phù hợp với điều kiện giảng dạy và học tập trực tuyến.

Nhà trường cũng thay đổi hình thức họp truyền thống bằng họp trực tuyến, khuyến khích nhân viên, giảng viên làm việc trực tuyến. Sinh viên được khuyến khích tích cực, chủ động tham gia học trực tuyến. Ngày 24/3/2020, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nhằm đánh giá việc thực hiện dạy/học trực tuyến trong thời gian qua. Qua thảo luận và đề xuất, Nhà trường sẽ cải thiện hệ thống trực tuyến, có các giải pháp giải quyết tình trạng sinh viên chưa tham gia học...Cũng trong cuộc họp, Nhà trường đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo năm 2020.

Nhà trường tổ chức họp trực tuyến vào ngày 24/3/2020

Nhà trường kêu gọi toàn thể sinh viên, giảng viên, nhân viên Trường phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập và giảng dạy theo kế hoạch.

Quay lại

Các tin đã đưa