Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM thành lập Viện Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Khoa Công trình giao thông, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Viện Nghiên cứu môi trường & Giao thông

(Cập nhật ngày:15/03/2022)

Thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và các quyết định phê duyệt phương án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Nhà trường, ngày 15/3/2022, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM đã công bố quyết định thành lập Viện Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Khoa Công trình giao thông, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Viện Nghiên cứu môi trường & Giao thông.

Viện Xây dựng gồm 09 bộ môn: Bộ môn Cơ học, Bộ môn Kỹ thuật nền móng, Bộ môn Kết cấu công trình, Bộ môn Xây dựng và Công nghiệp, Bộ môn Đường sắt Metro, Bộ môn Cầu đường, Bộ môn Quy hoạch giao thông, Bộ môn Công trình thủy, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường. Lãnh đạo Viện Xây dựng gồm: TS. Nguyễn Anh Tuấn (Viện trưởng), PGS.TS Phạm Thị Anh (Phó Viện trưởng), TS. Vũ Văn Nghi (Phó Viện trưởng), TS. Phạm Tiến Cường (Phó Viện trưởng), TS Nguyễn Văn Long (Phó Viện trưởng).

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng phòng TC-HC, thừa lệnh Hiệu trưởng công bố quyết định thành lập Viện Xây dựng

Đại diện Tập thể lãnh đạo và Viện Xây dựng tại lễ công bố các quyết định 

TS. Nguyễn Tiến Thủy, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường chúc mừng Viện Xây dựng 

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng phát biểu nhận nhiệm vụ mới 

Việc hợp nhất 3 đơn vị trên là cần thiết và ở thời điểm hợp lý nhằm tối ưu hoá nguồn lực, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học cũng như các hoạt động nghiện cứu khoa học, chuyển giao công nghệ lĩnh vực Xây dựng của Trường trong thời gian tới.

Quay lại

Các tin đã đưa