Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM thành lập mới Phòng Quản trị Cơ sở vật chất, Phòng Công tác sinh viên và Phòng Quản lý chất lượng

(Cập nhật ngày:10/04/2019)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, thực hiện Quyết định số 238/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM, sáng ngày 10/4/2019, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định liên quan đến tổ chức các đơn vị thuộc Trường.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng phòng TC-HC, thừa lệnh Hiệu trưởng đã công bố các quyết định thành lập các đơn vị mới. Theo đó, các đơn vị được thành lập mới là:

Phòng Quản lý chất lượng (được thành lập từ các đơn vị: Phòng Thanh tra, Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng). Lãnh đạo phòng gồm: PGS.TS. Nguyễn Thành Đạt, Trưởng phòng; TS. Nguyễn Phi Long, Phó trưởng phòng; ThS Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng. 

Phòng Quản trị Cơ sở vật chất (được thành lập từ các đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Vận tải biển và thuyền viên). Lãnh đạo phòng gồm: ThS Phạm Quang Dũng, Trưởng phòng; KS Xuân Thư, Phó Trưởng phòng.

Phòng Công tác Sinh viên (được thành lập từ các đơn vị: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Ban Quản lý Khu nội trú quận 2). Lãnh đạo phòng gồm: ThS Lê Quang Thành, Trưởng phòng; ThS Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng phòng.

Trong thời gian sắp tới, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM sẽ tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM theo đề án đã được Bộ Giao thông vận tải duyệt.

Công bố các quyết định thành lập phòng và bổ nhiệm nhân sự

PGS.TS Đồng Văn Hướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Quản trị cơ sở vật chất

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên

PGS.TS Đồng Văn Hướng chúc mừng lãnh đạo các phòng mới và chúc các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ

Quay lại

Các tin đã đưa