Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức tập huấn về công tác kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

(Cập nhật ngày:27/07/2021)

Nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng trong nước và tiếp cận tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của khu vực và thế giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Ngày 27/7/2021, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức Tập huấn về công tác kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các thành viên tham gia các tổ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông theo chuẩn AUN-QA.

Ngày 02/10/2019, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM vinh dự trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN – QA). Việc trở thành thành viên chính thức AUN – QA sẽ giúp các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN – QA được công nhận trong toàn khu vực Đông Nam Á và được trao đổi giảng viên, sinh viên trong các trường thuộc AUN – QA; được ưu tiên tham dự hội thảo, các dự án để phát triển các sáng kiến chung với các tổ chức đối tác khác, và các khóa huấn luyện về công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn kiểm định quốc tế AUN – QA.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Q. Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ, giảng viên, chuyên viên và các đơn vị liên quan của các CTĐT đã thực hiện quá trình tự đánh giá trong suốt thời gian qua. PGS.TS Nguyễn Xuân Phương tin rằng trong thời gian tới, Nhà trường sẽ có bước chuyển mình và đứng trong tốp đầu các trường đại học về công tác quản lý và đảm bảo chất lượng.

Khóa tập huấn về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Các thành viên tham gia buổi tập huấn cũng được nghe TS. Lê Thị Linh Giang, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và các thành viên giới thiệu tổng quan công tác tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật công trình giao thông theo bộ tiêu chuẩn AUN 3.0, kịch bản triển khai và kiểm soát tiến độ tự đánh giá, kỹ thuật thu thập minh chứng.

Các thành viên trong tổ công tác cũng trao đổi và thảo luận một số vấn đề gặp phải trong quá trình tự đánh giá như thống nhất cách mã hóa minh chứng, tăng cường tiến độ viết báo cáo tự đánh giá, một số đề cương chi tiết học phần trong các CTĐT mô tả chưa đáp ứng được mốc chuẩn tham chiếu để đánh giá ở mức đạt của chuẩn đầu ra....

TS. Lê Thị Linh Giang trình bày công tác tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật công trình giao thông theo bộ tiêu chuẩn AUN 3.0

ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng QLCL giới thiệu các kịch bản kiểm soát tiến độ 

Các thành viên tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện công tác TĐG

Với những kinh nghiệm tích lũy được về công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian qua, cùng với nhiều thế mạnh về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, Nhà trường sẽ tiếp tục đạt được những thành công trong quá trình kiểm định chất lượng, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo cũng như uy tín và thương hiệu của Trường trong nước và quốc tế.

Quay lại

Các tin đã đưa