Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tăng hạng trong top 100 trường đại học ở Việt Nam (theo bảng xếp hạng Webometrics)

(Cập nhật ngày:16/02/2022)

Ngày 16/02/2022, Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng lần thứ nhất trong năm 2022. Theo đó, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM xếp hạng 64 trong số 178 trường đại học ở Việt Nam được tham gia xếp hạng, tăng 35 bậc so với đợt công bố tháng 7/2021.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Webometrics xếp hạng các trường dựa trên tiêu chí Impact (mức độ ảnh hưởng) chiếm 50% trọng số, tiếp theo là tiêu chí Excellence (sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Openness (độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Thời gian qua, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã có những nỗ lực trong việc nâng cấp trang thông tin điện tử với thiết kế giao diện mới, cập nhật nhiều nội dung phong phú, thu hút bạn đọc, hệ thống thông tin trực tuyến hiệu quả, tài nguyên học thuật phong phú…nhờ vậy các chỉ số xếp hạng của Trường đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây chính là sự nỗ lực của UTH trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, nâng cao chất lượng và số lượng bài báo trên tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước; tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng; tăng cường sử dụng các nền tảng, công cụ học trực tuyến, chia sẻ tài nguyên phục vụ nghiên cứu học tập,…

Các trường đại học ở Việt Nam và các trường đại học thuộc khu vực Đông Nam Á ngày càng quan tâm đến các bảng xếp hạng đại học trong nỗ lực nâng cao chất lượng và vị thế ở trong lẫn ngoài nước, trong đó Webometrics nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi tính phổ biến của cách xếp hạng này.

Quay lại

Các tin đã đưa