Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19

(Cập nhật ngày:20/04/2020)

Từ đầu tháng 3/2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến dành cho sinh viên hệ chính quy.

Để hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên học tập trong giai đoạn này, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hỗ trợ cho sinh viên gói hỗ trợ tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng, trong đó, đối với các sinh viên có đăng ký học online trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, Nhà trường sẽ hỗ trợ tiền thuê bao internet với mức 50.000 đồng/sinh viên/tháng trong 02 tháng nhằm hỗ trợ việc học trực tuyến tốt nhất. 

Trường chung tay hỗ trợ sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn

Ngoài ra, sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng chưa được nhận hỗ trợ trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 có thể được nhận học bổng ngoài ngân sách với mức học bổng là 1.000.000 đồng/sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường còn hỗ trợ gửi sách miễn phí đến nhà đối với tất cả sách mà sinh viên đặt tại Thư viện Trường.

Trong năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành quỹ học bổng dự kiến khoảng 8 tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên hệ chính quy đang theo học tại nhà trường.

Quay lại

Các tin đã đưa