Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học hàng hải và ngành Kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn AUN 4.0.

(Cập nhật ngày:10/12/2021)

Nhằm giúp các cán bộ, giảng viên hiểu yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình AUN-QA, phiên bản 4.0; phân biệt được những thay đổi của Bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp chương trình AUN-QA phiên bản 4.0 so với các phiên bản trước đây, ngày 10/12/2021, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Khoa học hàng hải và ngành Kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn AUN 4.0.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Q. Hiệu trưởng cho rằng, trước những thách thức, cạnh tranh trong giai đoạn toàn cầu hóa, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nâng cao chương trình đào tạo và việc Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo chuẩn AUN – QA Version 4.0 là xu thế bắt buộc.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Q. Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

PGS.TS Ngô Văn Thuyên, báo cáo viên đã trình bày tổng quan Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp CTĐT V4.0, các vấn đề chính và cần thời gian chuẩn bị. Theo đó, bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 bậc đại học bao gồm 8 tiêu chuẩn và 53 tiêu chí, được sắp xếp trong ba nhóm chính là chương trình đào tạo, nguồn lực và đầu ra. Bộ tiêu chuẩn này có tính logic và yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 (11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí), trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố Giáo dục định hướng đầu ra (Outcome Based Education) bao gồm các nội dung về Chuẩn đầu ra (Learning Outcomes); Kiến tạo Thống nhất (Constructive Alignment) và Các bên liên quan (Stakeholders).

PGS.TS Ngô Văn Thuyên, báo cáo viên của buổi tập huấn

Các thành viên của buổi tập huấn thảo luận sôi nổi về các tiêu chuẩn mới 

Theo yêu cầu của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 sẽ được áp dụng song song với phiên bản 3.0 từ tháng 10/2021 đến tháng 09/2022 trên tinh thần tự nguyện và sẽ được áp dụng chính thức từ tháng 10/2022.

Quay lại

Các tin đã đưa