Tập huấn nâng cao nhận thức về đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày:23/04/2018)

Giới thiệu về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) và đánh giá chất lượng cấp Chương trình đào tạo – chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 là những nội dung chính được Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng giới thiệu trong khóa tập huấn nội bộ được tổ chức 2 ngày 20-21/4/2018 tại phòng E.001 vừa qua.

Nâng cao chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng của Mạng lưới Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Đây là hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học uy tín của khu vực và thế giới, đã được các trường đại học uy tín trong khu vực áp dụng nhằm mang đến những ưu thế vượt trội cho người học thông qua đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo và các yếu tố hỗ trợ học tập, nghiên cứu khác.

PGS.TS Nguyễn Văn Thư đánh giá cao vai trò và mục đích của công tác kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA 

Mở đầu phần trình bày, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu về Công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 trong đó khẳng định rõ: muốn nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường cần thực hiện tốt “Ba Hóa” (Chuẩn hóa – Quốc tế hóa – Xã hội hóa) và việc xây dựng, thiết lập tốt hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong bằng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó hiệu trưởng giới thiệu về Công tác đảm bảo chất lượng tại Trường
và bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 

Dựa trên bộ tiêu chuẩn mới nhất AUN-QA 3.0, ThS. Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã hướng dẫn cụ thể 11 tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc hoàn chỉnh các chương trình đào tạo theo Chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn.

ThS. Nguyễn Văn Trung hướng dẫn cụ thể 11 tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA

Khóa tập huấn đã đem đến cho các cán bộ giảng viên nhiều thông tin hữu ích về đánh giá chất lượng cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, qua đó nhìn lại và cải thiện những mặt hạn chế còn tồn tại để nâng cao chất lượng CTĐT tại đơn vị. Dự kiến trong thời gian tới, Nhà trường sẽ triển khai kế hoạch tự đánh giá cấp chương trình cho 2 CTĐT ngành Điều khiển tàu biển và Xây dựng cầu đường theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0.

Các nhóm đang thảo luận và thực hành chỉnh sửa CTĐT theo chuẩn đầu ra

Quay lại

Các tin đã đưa