Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu tại UTH

(Cập nhật ngày:27/10/2022)

Ngày 26/10/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng ba chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải, ngành Kinh tế xây dựng, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Trong ngày làm việc, Đoàn ĐGN đã thực hiện khảo sát Văn phòng khoa, các đơn vị trong Trường, cơ sở vật chất, phòng thực hành, các lớp học, phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.

Đoàn cũng đã báo cáo hoạt động Đoàn ĐGN đã thực hiện trong ngày khảo sát sơ bộ và nêu những lưu ý trường cần chuẩn bị về mặt minh chứng, yêu cầu các đối tượng phỏng vấn và cơ sở vật chất. Như vậy, thời gian khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được thống nhất từ ngày 08-11/11/2022.

Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng đại diện UTH

Đoàn đánh giá nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Đoàn phỏng vấn các giảng viên 

Đoàn ĐGN khảo sát các đơn vị trong Trường

Ngày 19/5/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia - HCM đã cấp giấy chứng nhận công nhận Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin trình độ đại học, Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị Logistics và vận tải đa phương thức trình độ đại học của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngày 12/9/2022, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) tiếp tục được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ GDĐT.

 

Quay lại

Các tin đã đưa