Khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày:29/06/2022)

Ngày 28/6/2022, tại Hội trường Hội nhập, đã diễn ra buổi khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chu kỳ thứ hai.

Buổi khai mạc có sự tham gia của PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM, các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài, các thành viên của Ban đón tiếp đoàn đánh giá ngoài, thành viên Hội đồng tự đánh giá và các nhóm công tác, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Mở đầu buổi làm việc, ThS. Nguyễn Thị Huyền - đại diện trung tâm KĐCL, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố quyết định thành lập Đoàn đánh giá, nêu rõ mục đích của đợt khảo sát chính thức, thống nhất nguyên tắc làm việc và thời gian thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đánh giá.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Văn Vang - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bảo đảm chất lượng cho biết, Nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho đợt khảo sát chính thức này với sự đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể Nhà trường, cũng như sự phối hợp của các bên liên quan trong công tác phỏng vấn, cung cấp thông tin cho đoàn đánh giá. Nhà trường tin tưởng rằng, Đoàn đánh giá với những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng sẽ công tâm, khách quan và có những khuyến nghị chính xác về thực trạng hoạt động của Nhà trường.

TS. Lê Văn Vang: "Nhà trường đã sẵn sàng cho đợt khảo sát chính thức này"

Thay mặt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP.HCM, PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường đã tiếp tục tin tưởng và lựa chọn Trung tâm là đơn vị thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kì 2 của nhà trường lần này. Đợt đánh giá chu kỳ 2 này theo bộ tiêu chuẩn mới có 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí với yêu cầu cao hơn ở các hoạt động của nhà trường theo PDCA (plan – do – check – act). Nhà trường sẽ vất vả hơn trong việc phân tích, thống kê minh chứng. Tuy nhiên, với phương châm "Khách quan - Minh bạch - Chuyên nghiệp - Chất lượng", đoàn đánh giá sẽ có những khuyến nghị giúp nhà trường có bức tranh rõ ràng hơn về những mặt đạt được và tồn tại của Nhà trường để từ đó Nhà trường có những giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng.

PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam phát biểu tại buổi khai mạc

Sau lễ khai mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN sẽ thực hiện các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng, quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của Trường; phỏng vấn, thu thập ý kiến của các bên liên quan… từ ngày 28/6 đến 2/7/2022.

Đại diện Đoàn đánh giá ngoài và Nhà trường tại phiên khai mạc

Đoàn đánh giá ngoài làm việc tại UTH từ ngày 28/6-02/7/2022

Video tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng tại UTH

Quay lại

Các tin đã đưa