Hội nghị Đại biểu viên chức - người lao động Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM năm học 2023-2024 thành công tốt đẹp

(Cập nhật ngày:21/10/2023)

Hội nghị Đại biểu viên chức - người lao động Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 diễn ra vào 13h30 ngày 20 tháng 10 năm 2023 tại Thành phố Phan Thiết với sự tham gia của 143 đại biểu chính thức. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Tổng kết năm học 2022-2023. Theo đó, Nhà trường cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023. Tất cả các hoạt động trong trường như công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị… trong trường đều đạt kết quả và có những khởi sắc đáng được ghi nhận.

TS. Lê Văn Vang, Phó Hiệu trưởng điều hành hội nghị

PGS.TS Trần Quang Phú, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm học

Trên cơ sở đánh giá công tác trong năm học 2022 - 2023gắn liền Chiến lược phát triển nhà Trường đến năm 2025 với các yêu cầu mới của Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, phương hướng năm học 2023-2024 của Trường tiếp tục đổi mới quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học một cách toàn diện, thực chất, hiệu quả, thực hiện các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Quản lí chặt chẽ thu chi của Nhà trường. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy...

Hội nghị nghe tổng hợp ý kiến, kiến nghị của viên chức, người lao động tại các đơn vị và phản hồi của đại diện Tập thể Lãnh đạo Nhà trường về các kiến nghị. Trong đó, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ có những thay đổi theo hướng tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho viên chức, người lao động.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Hội nghị áp dụng chuyển đổi số trong bình chọn và biểu quyết online

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng điều hành phần thảo luận của Hội nghị 

ThS. Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày phần giải trình của các đơn vị 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo chúc mừng thành công của Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Trường, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng cho biết, trong những năm qua Nhà trường liên tục tìm ra giải pháp để hoàn thiện bộ máy tổ chức, duy trì chất lượng đào tạo, không tăng học phí vì sự công bằng xã hội. Lãnh đạo Trường cùng viên chức, người lao động phân tích, phản biện để tìm ra mô hình hợp lí nhất. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển của nhà trường, triển khai kế hoạch xã hội hóa giáo dục trong nhà trường, phấn đấu đưa Nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Giao thông vận tải ở phía Nam.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 9 đồng chí (Gồm các đ/c: Lê Văn Hợp - Khoa LLCT, Phan Quốc Cường - Phòng CTSV, Nguyễn Thị Phương Thảo - Phòng TT&QLCL, Đặng Thị Mỹ Hạnh - Phòng TCHC, Phạm Thanh Tuấn - Khoa KTVT, Phạm Thị Ngọc Thuý - Phòng KHTV, Nguyễn Duy Tân - Viện HH, Trần Văn Thành - Viện NCĐT Đèo Cả, Trương Văn Ý - Viện IEC). Căn cứ vào dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024, Tập thể Lãnh đạo Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để Nghị quyết của Hội nghị đi vào thực tiễn.

TS. Nguyễn Tiến Thuỷ, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân

Dưới sự lãnh đạo của Tập thể lãnh đạo Nhà trường, cùng với sự nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động và người học, Nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Quay lại

Các tin đã đưa