Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020 thành công tốt đẹp

(Cập nhật ngày:08/10/2019)

Ngày 08/10/2019, 184 đại biểu đại diện hơn 600 công chức, viên chức, người lao động Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tham dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2019-2020. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn lao động TP.HCM. 

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020 trong công tác đào tạo; công tác quản lý sinh viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất và một số hoạt động khác. Trong đó, phương hướng năm học mới là tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tới năm 2020 của Bộ GTVT và Chiến lược phát triển tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 của Nhà trường, triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, phấn đấu đưa Nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT ở phía Nam.

 PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác và phương hướng năm học mới

PGS.TS Đồng Văn Hướng đã báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và phản hồi của Ban Giám hiệu, các đơn vị về các kiến nghị. Hội nghị đã được nghe Hội nghị cũng được nghe báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động năm học 2019-2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tài chính của trường năm học 2018-2019, Phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2019-2020, Các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hành tiết kiệm; Sửa đổi, bổ sung quy chế Chi tiêu nội bộ 2019. 

PGS.TS Đồng Văn Hướng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trả lời các kiến nghị

Đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 9 đồng chí: Lê Văn Hợp (Khoa Lý luận chính trị), Nguyễn Thanh Bình (Phòng Đào tạo), Trần Đức Doanh (Khoa CNTT), Nguyễn Hữu Huy (Khoa Công trình giao thông), Trần Tiến Đạt (Viện Cơ khí), Trương Đức Quỳnh (Khoa Cơ bản), Trần Trung Nguyên (Viện Đào tạo CLC), Nguyễn Đức Chuẩn (Viện Hàng hải), Đặng Thị Mỹ Hạnh (Phòng TC-HC), 

Đại biểu tham gia bầu Ban Thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ cũ từ nhiệm 

Đại diện Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới phát biểu trước Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn lao động TP.HCM đề nghị Công đoàn Trường
thường xuyên tổ chức đối thoại cho cán bộ, CCVC và đẩy mạnh các lĩnh vực NCKH, thi đua

Sau nhiều giờ nghiên cứu, thảo luận, hội nghị đại biểu công chức - viên chức năm học 2019-2020 đã quyết nghị nhất trí thông qua báo cáo của Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, báo cáo của Thanh tra nhân dân, các dự thảo về các quy chế. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Ban Giám hiệu Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để Nghị quyết của Hội nghị đi vào thực tiễn.

Năm học 2019 – 2020 là năm tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên, Nhà Trường quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Quay lại

Các tin đã đưa