Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019 thành công tốt đẹp

(Cập nhật ngày:27/10/2018)

Ngày 26/10/2018, 199 đại biểu đại diện hơn 600 công chức, viên chức, người lao động Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tham dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2018-2019. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đại diện Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn TP. HCM. 

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công chức viên chức năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019 trong công tác đào tạo; công tác quản lý sinh viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất và một số hoạt động khác. 

 PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả công tác và phương hướng năm học mới

PGS.TS Nguyễn Văn Thư đã báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và phản hồi của Ban Giám hiệu, các đơn vị về các kiến nghị. Hội nghị cũng được nghe báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2017-2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018-2019, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung về Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tài chính của trường năm học 2017-2018, phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2018-2019; Các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hành tiết kiệm; Nội dung của quy chế Dân chủ cơ sở năm học 2018 – 2019; Sửa đổi, bổ sung quy chế Chi tiêu nội bộ 2018.

PGS.TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng nhà trường trả lời các kiến nghị

Đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết và phương hướng năm học

PGS.TS Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng nhà trường điều hành thảo luận 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sau nhiều giờ nghiên cứu, thảo luận, hội nghị đại biểu công chức - viên chức năm học 2018- 2019 đã quyết nghị nhất trí thông qua báo cáo của Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2019, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, các dự thảo về các quy chế, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Hội nghị đại biểu Công chức - Viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để Nghị quyết của Hội nghị đi vào thực tiễn.

Hội nghị nhấn mạnh những chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác trọng tâm thực hiện trong năm học 2018 – 2019, tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trường tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 trên cơ sở Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo phấn đấu đưa Nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành GTVT ở phía Nam, đẩy mạnh triển khai công tác tự chủ nhà trường khi có quy định của pháp luật, tổ chức triển khai tái cơ cấu trường sau khi được phê duyệt; tăng cường công tác cán bộ, nhân sự đảm bảo chất lượng và số lượng theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Quay lại

Các tin đã đưa