Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh hoàn thành công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2022.

(Cập nhật ngày:17/07/2022)

Ngày 16 tháng 7 năm 2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó Giáo sư đối với TS. Lê Hoàng An, TS. Trần Ngọc Thanh (Viện Xây dựng, UTH) và TS. Nguyễn Hoàng Phương (Học viện Chính trị khu vực II).

Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 2022 với 09 thành viên, bao gồm các nhà khoa học có uy tín, chuyên môn sâu sắc và bề dày kinh nghiệm.

Đặc biệt hơn, Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 vinh dự có sự góp mặt của “ba cánh chim đầu đàn” trong giới khoa học Việt Nam: GS.TS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; GS.TSKH. Bùi Văn Ga – Tổng Biên tập Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS. TS. Trần Đức Nhiệm – Trường Đại học Giao thông vận tải, Thành viên Hội đồng giáo sư ngành giao thông vận tải. Ngoài ra, tại phiên họp xét công nhận của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải tài Thành phố Hồ Chí Minh còn có sự góp mặt của PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Đại diện Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương – Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở vì các đóng góp to lớn trong việc phát hiện và lựa chọn những nhà khoa học chân chính, góp phần phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương phát biểu tại Hội đồng Giáo sư cơ sở

PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước phát biểu
về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư cơ sở

Các thành viên Hội đồng nghiên cứu và thảo luận hồ sơ ứng viên

Ba ứng viên lắng nghe ý kiến đánh giá của Hội đồng giáo sư cơ sở

Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở chụp hình cùng các ứng viên

Phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 diễn ra nghiêm túc, khách quan, dân chủ và công khai. Các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở thảo luận và đánh giá ưu điểm, nhược điểm của từng hồ sơ ứng viên để đưa ra kết quả công tâm và chính xác nhất. Kết thúc phiên họp, cả ba ứng viên đều được Hội đồng thống nhất tín nhiệm đủ điều kiện để xét tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư Nhà nước.

(Tin và ảnh: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế)

Quay lại

Các tin đã đưa