Học ngành Ngôn ngữ Anh tại UTH: cơ hội trải nghiệm ngôn ngữ thông dụng trong lĩnh vực Vận tải - Thương mại Quốc tế và giảng dạy

(Cập nhật ngày:27/06/2022)

>> Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh và đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh từ năm học 2022-2023

Với kinh nghiệm và uy tín đào tạo của Trường trong những năm qua, năm học 2022-2023, UTH sẽ chính thức tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh (English Studies).

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 2 (Tổ hợp môn)

Tổ hợp xét tuyển 3 (Tổ hợp môn)  

Đại học

 

7220201

Ngôn ngữ Anh

100

Kết quả thi THPT

42

A01

(Toán, Lý,

Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ văn,

Tiếng Anh)

200 Học bạ 18

A01

(Toán, Lý,

Tiếng Anh)

D01

(Toán, Ngữ văn,

Tiếng Anh)

Trong thời gian tới, Viện ILAS sẽ triển khai chương trình đào tạo song bằng đối với sinh viên đang theo học tại UTH, các sinh viên khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân chuyên ngành và bằng cử nhân ngoại ngữ.

Quay lại

Các tin đã đưa