Học Kinh tế vận tải hàng không – đón đầu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không thế giới, cơ hội nghề nghiệp rộng mở, môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa văn hóa

(Cập nhật ngày:06/07/2022)

Ngành hàng không bao gồm chuỗi dịch vụ từ vận tải hàng không, cảng hàng không đến các dịch vụ phụ trợ hàng không. Trong đó, vận tải hàng không đóng vai trò quan trọng nhất trong chuỗi giá trị ngành; vận tải hàng không phát triển thì cảng hàng không và các dịch vụ phụ trợ sẽ phát triển theo. Đồng thời vận tải hàng không là sự tập trung các yếu tố về mặt kinh tế hay kỹ thuật nhằm mục đích khai thác tối đa và hiệu quả nhất việc chuyên chở bằng máy bay. Năm 2022, UTH tuyển mới Chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không (ngành Kinh tế vận tải). Chỉ tiêu: 50 (hệ đại trà), 60 (chất lượng cao).

Quay lại

Các tin đã đưa