Đoàn công tác Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tham gia chuỗi hoạt động của dự án ENHANCE tại Đại học Warwick - Anh Quốc

(Cập nhật ngày:28/02/2023)

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Dự án ENHANCE (Enabling Humanitarian Attributes for Nurturing Community–based Engineering), sự kiện tiếp theo được tổ chức tại Trường Đại học Warwick - Anh Quốc. Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cử đoàn cán bộ tham gia sự kiện này.

Sự kiện đã tập hợp được nhiều diễn giả, nhà nghiên cứu và các tổ chức của Anh và các nước thành viên tham gia dự án. Nhiều báo cáo liên quan đến: Phát triển bền vững, năng lượng, giao thông, xây dựng, môi trường, xã hội - kinh nghiệm và chiến lược phát triển hướng đến phát triển bền vững.

Đoàn công tác trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM tham gia sự kiện tại Đại học Warwick - Anh Quốc

Thảo luận với các diễn giả xung quanh các chủ đề: Giao thông, năng lượng, xây dựng, môi trường và xã hội hướng đến phát triển bền vững

Không gian để các thành viên thảo luận với giáo sư ở trường Đại học Warwick vào giờ giải lao

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM là một trong chín thành viên tham gia dự án ENHANCE. Dự án đã đem lại nhiều hợp tác và phát triển trong đào tạo, nghiên cứu và hoạt động xã hội cho giảng viên và sinh viên của Trường. 

(Tin và ảnh: Đoàn công tác tại Trường Đại học Warwick - Anh Quốc)

Quay lại

Các tin đã đưa