Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày:12/03/2019)

Chiều ngày 11/03/2019, Ban Chỉ đạo ISO của Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Họp khai mạc đánh giá nội bộ năm học 2018-2019 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đây là đợt kiểm tra, rà soát nội bộ việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ở các đơn vị thuộc Trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý hành chính, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để kịp thời khắc phục, sửa đổi.

Phát biểu khai mạc đợt đánh giá, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Đại diện lãnh đạo, Phó Hiệu trưởng phụ trách ISO của Nhà trường nhấn mạnh, mục đích của đợt đánh giá nội bộ định kỳ lần này là để kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh với các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các quy định, quy trình do nhà trường thiết lập; Kiểm tra Bộ quy trình, tài liệu ISO có được áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, được duy trì và cải tiến thường xuyên để kịp thời có những sửa đổi, bổ sung; Kiểm tra Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học của trường và của các đơn vị có được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có sự cải tiến.

PGS TS Nguyễn Bá Hoàng phát biểu khai mạc và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đánh giá nội bộ năm học 2018-2019

Tại buổi họp khai mạc, đại diện các đơn vị được đánh giá và thành viên đoàn đánh giá đã có những trao đổi, thảo luận nhằm hoàn thiện kế hoạch đánh giá nội bộ và nâng cao chất lượng việc áp dụng ISO tại đơn vị.

Thành viên đoàn đánh giá góp ý, thảo luận nội dung Kế hoạch đánh giá nội bộ năm học 2018-2019

Kết thúc buổi họp khai mạc, đồng chí Nguyễn Bá Hoàng đề nghị thủ trưởng các đơn vị bố trí nhân sự và hồ sơ tài liệu, phối hợp tốt với Đoàn đánh giá trong quá trình làm việc; các thành viên đoàn làm nhiệm vụ đánh giá nội bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, bố trí thời gian tham gia đầy đủ để đợt đánh giá đạt kết quả cao nhất.

Đợt đánh giá lần này được tiến hành trong 03 tuần từ 12/32019 đến 28/03/2019 tại 37 đơn vị thuộc trường.

(Tin: Tổ ISO Trường)

Quay lại

Các tin đã đưa