Đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày:21/05/2020)

Ngày 20/5/2020, Nhà trường đã tiếp đoàn đánh giá đến từ tổ chức TUV SUD và thực hiện xong kế hoạch đánh giá giám sát việc duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đây là hoạt động định kỳ hàng năm nhằm xem xét mức độ duy trì ISO của các đơn vị trong Nhà trường và nhận diện các vấn đề cần cải tiến của hệ thống quản lý so với yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận ISO.

Tham gia kế hoạch đánh giá giám sát năm nay có các đơn vị: Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị cơ sở vật chất, Bộ môn Ngoại ngữ và Khoa Kinh tế vận tải.

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phát biểu tại buổi khai mạc

Đại diện tổ chức TUV SUD tại buổi làm việc với Nhà trường

Tại buổi họp bế mạc, các chuyên gia đánh giá đã đưa ra các kết luận đối với Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Nhà trường. Theo các chuyên gia, thời gian qua, mặc dù với ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, song Nhà trường đã duy trì và đảm bảo tốt các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015, kịp thời nhận diện và chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến, đồng thời có nhiều hoạt động hỗ trợ GV và SV. Tuy nhiên, với việc áp dụng ISO 9001:2015, trong thời gian tới, Nhà trường cần cải tiến hoạt động kiểm soát và cập nhật tài liệu, kiểm soát và lưu trữ hồ sơ… để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn và nâng cao hiệu quả các hoạt động của Nhà trường. Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã cảm ơn và ghi nhận những khuyến nghị của đoàn đánh giá.

Đại diện tổ chức TUV SUD tại buổi làm việc với Khoa Kinh tế vận tải và Bộ môn Ngoại ngữ

Với gần 10 năm áp dụng ISO 9001 trong phạm vi chứng nhận: “Giáo dục đại học, sau đại học, các khóa học ngắn hạn, nghiên cứu khoa học”, thời gian tới, Nhà trường sẽ quan tâm cải tiến việc lưu trữ, kiểm soát tài liệu, hồ sơ để “ISO” ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý tại các đơn vị, đồng thời, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường.

(Tin: Phòng Quản lý chất lượng)

Quay lại

Các tin đã đưa