Đảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

(Cập nhật ngày:17/07/2018)

Ngày 17/7/2018, tại Hội trường A Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII cho toàn thể đảng viên trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP. HCM đã tập trung giới thiệu những vấn đề như: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW6 đến Hội nghị TW7; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật trong Đảng; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

Đảng viên được phổ biến các nghị quyết

Sau hội nghị, các đảng viên đã thảo luận về các nội dung của nghị quyết và viết bài thu hoạch, trong đó có những kiến nghị cấp ủy Đảng các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đặc biệt đề xuất các giải pháp thực hiện ở ngành, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Quay lại

Các tin đã đưa