Đảng viên Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đại diện Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM

(Cập nhật ngày:14/11/2021)
Ngày 10/11/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi TP.HCM năm 2021. Hội thi năm nay với chủ đề "Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng" với sự tranh tài của 53 thí sinh.

Báo cáo viên Lê Văn Hợp (Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) đại diện Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tham gia hội thi với chủ đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Báo cáo viên Lê Văn Hợp tại hội thi

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên bồi dưỡng, trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên tại cơ sở. Cuộc thi sẽ góp phần xây dựng lực lượng báo cáo viên ngày càng phong phú, nâng cao công tác tuyên truyền miệng. 

Quay lại

Các tin đã đưa