Đảng bộ Trường ĐH GTVT TP.HCM được tuyên dương, khen thưởng gương điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày:03/11/2021)

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 29/10/2021, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương, khen thưởng gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020-2021, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Các tập thể được tuyên dương

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị và Chi bộ Sinh viên thuộc Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được khen thưởng là Tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020-2021. Các cá nhân được khen thưởng gồm có: đồng chí Trương Đức Quỳnh (Bí thư Chi bộ khoa Cơ bản), đồng chí Phạm Thanh Tuấn (Phó Bí thư chi bộ Sinh viên), đồng chí Quách Văn Tăng (đảng viên).

Quay lại

Các tin đã đưa