Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất năm 2019

(Cập nhật ngày:06/03/2019)

Ngày 06/03/2019, tại Hội trường A, Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất năm 2019 với sự tham gia của toàn thể đảng viên Trường. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đồng Văn Hướng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phụ trách Đảng bộ Trường trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo, trong năm qua, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW BCH Trung ương khóa XI và Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”; Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ năm học theo phương hướng và kế hoạch năm đã được thông qua tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và Hội nghị cán bộ, viên chức 2017 - 2018; Lãnh đạo công tác xây dựng đảng: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Hội nghị Đảng bộ lần 1 năm 2018; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Phó Bí thư cũng đã nhấn mạnh Đảng ủy Trường tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị cũng được nghe báo cáo của Ủy ban kiểm tra, về tình hình thu chi tài chính Đảng.

PGS.TS Đồng Văn Hướng đọc báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải.đánh giá cao báo cáo của Đảng bộ, đồng chí Thúy nhấn mạnh, Đảng bộ Trường cần đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu tốt hơn, rà soát, khẩn trương bổ sung nhân sự cho đại hội sắp tới, rà soát quy chế làm việc cấp ủy,…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy phát biểu tại Hội nghị

Trong phần thảo luận, các ý kiến thảo luận xoay quanh các vấn đề về phát triển khoa học công nghệ, các chỉ tiêu tuyển sinh, công tác đảm bảo chất lượng, công tác quy hoạch cán bộ, chính sách thu hút đội ngũ giảng viên...

Tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy cũng trao giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” (Chi bộ Tổ chức – Hành chính, Chi bộ Tuyển sinh – Vừa làm vừa học, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, Chi bộ sinh viên), 3 chi ủy chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 (Chi ủy Chi bộ Tổ chức – Hành chính, Chi ủy Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, Chi ủy Chi bộ sinh viên) và giấy khen cho 26 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018".

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, trí tuệ, Đảng bộ nhà trường quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân

Quay lại

Các tin đã đưa