Công ty TNHH YCH-PROTRADE ký bản thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM

(Cập nhật ngày:28/11/2018)

Công ty YCH PROTRADE là liên doanh giữa tập đoàn YCH (Singapore) và Công ty XNK Bình Dương (Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ logistics. Trong buổi làm việc với Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM vào ngày 27/11/2018, đại diện hai bên đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và Công ty YCH PROTRADE sẽ hợp tác và liên kết trong phát triển chương trình giảng dạy của trường. Đặc biệt, trong bản thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng phát triển chương trình thực tập cho sinh viên Trường tại Công ty YCH PROTRADE.

Hai bên sẽ thiết lập các mục tiêu giáo dục của thực tập, đưa ra các phương pháp thực hiện và liên tục đánh giá hiệu quả của toàn bộ khóa thực tập cho sinh viên. Công ty YCH PROTRADE sẽ hỗ trợ cung cấp các cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc thực tập của sinh viên.

Đại diện Nhà trường và công ty thảo luận các vấn đề hợp tác

Đại diện hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra đối với Nhà trường. Đây chính là giải pháp tạo gắn kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Quay lại

Các tin đã đưa