Chuyên ngành Quản lý và khai thác máy xếp dỡ - xây dựng; Cơ khí tự động: yếu tố quan trọng để hoàn thành chất lượng các công trình giao thông và xây dựng

(Cập nhật ngày:26/07/2022)

Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành Giao thông vận tải và Xây dựng với các công trình ngày càng to lớn, đi kèm cơ giới hóa các công việc bằng các thiết bị xếp dỡ và xây dựng cho thấy, việc quản lý và khai thác máy xếp dỡ - xây dựng là rất quan trọng để hoàn thành chất lượng các công trình giao thông và xây dựng.  

 

Mã trường: GTS

Trình độ đại học chính quy

- Mã ngành/chuyên ngành xét tuyển: 7520103

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01

- Chỉ tiêu: 35 (Kết quả thi THPT), 15 (Học bạ)

Quay lại

Các tin đã đưa