Chuyên ngành Năng lượng tái tạo: đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ đáp ứng chiến lược phát triển nền công nghiệp Năng lượng tái tạo

(Cập nhật ngày:05/07/2022)

Trong Chiến lược Phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, năng lượng tái tạo (NLTT) được xác định là một trong ba lĩnh vực được Chính phủ đặc biệt ưu tiên. Nắm bắt được xu hướng đó, Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đã mở mới chuyên ngành Năng lượng tái tạo với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ để từng bước nội địa hóa công nghệ/thiết bị, đáp ứng chiến lược phát triển nền công nghiệp NLTT.

Quay lại

Các tin đã đưa