Chuyên ngành Luật và Chính sách Hàng hải - Cơ hội làm việc tại bộ phận pháp chế của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức hàng hải quốc tế.

(Cập nhật ngày:12/07/2022)

Bên cạnh cơ hội, tiềm năng phát triển to lớn của ngành kinh tế biển, thực tiễn cho thấy đã xuất hiện không ít những tồn tại khó khăn cho các công ty vận tải biển (chủ tàu), CHHVN, các Chi cục Hàng hải, các Cảng vụ Hàng hải, các công ty vận tải biển, các công ty bảo hiểm… khi quan hệ với các đối tác nước ngoài vì không có các chuyên gia Luật hàng hải. 

Trong các tranh chấp, xung đột pháp luật thì chúng ta thường chịu nhiều thua thiệt vì thiếu hiểu biết về pháp luật đặc biệt là về Pháp luật thương mại hàng hải và các Luật quốc tế liên quan về hàng hải và vận tải biển. Thậm chí các cơ quan nhà nước như các Cơ quan tư pháp, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án… khi quan hệ với các đối tác nước ngoài hoặc giải quyết tranh chấp hàng hải, hay khi xây dựng các chính sách pháp luật về lĩnh vực hàng hải vì không có các chuyên gia pháp luật, trong đó có kiến thức chuyên sâu về thương mại hàng hải.

Kết quả thăm dò ý kiến cho thấy ở các cơ quan, doanh nghiệp vận tải biển có một nhu cầu rất thực tế và hiện hữu đó là họ rất cần nhân sự có những hiểu biết cơ bản về Luật Hàng hải (điều này lại không có được khi tốt nghiệp trường Luật với các chuyên ngành luật đã và đang đào tạo tại Việt Nam) và đồng thời lại có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật hàng hải. Họ sẽ là những chuyên gia về luật hàng hải để tham mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải, và cho hàng trăm công ty vận tải biển của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác nước ngoài. Chính vì vậy Luật và Chính sách Hàng hải giai đoạn hiện nay cũng như xu thế phát triển tương lai của Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách.

Chuyên ngành Luật và Chính sách Hàng hải (ngành Khoa học hàng hải). 

- Mã ngành xét tuyển: 784010610 (Hệ đại trà) - 784010610H (Hệ chất lượng cao)

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01

- Chỉ tiêu trình độ đại học chính quy: 

• 50 (xét học bạ: 15, kết quả thi THPT: 35)

- Chỉ tiêu trình độ đại học chính quy (chương trình chất lượng cao):

• 30 (xét học bạ: 9, kết quả thi THPT: 21)

Quay lại

Các tin đã đưa