Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Quản trị Logistics & vận tải đa phương thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

(Cập nhật ngày:26/05/2022)

Đánh giá cấp chương trình đào tạo là một trong những hoạt động được Trường đặc biệt quan tâm, đặt mục tiêu trong kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn 2017-2022 và được cụ thể trong kế hoạch bảo đảm chất lượng hàng năm của Trường.

Ngày 19/5/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia - HCM đã cấp giấy chứng nhận công nhận Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin trình độ đại học, Chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị Logistics và vận tải đa phương thức trình độ đại học của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đạt chứng nhận kiểm định chất lượng với tỉ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu rất cao (92%) là một sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc phát triển mới của ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức của Nhà trường. Đây sẽ là nền tảng, động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và niềm tin của người học, xã hội.

Trước đó, tháng 12/2021, với nguyên tắc “khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp, chất lượng”, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. 

Quay lại

Các tin đã đưa