[Góc nhìn UTH]: Sinh viên UTH nói gì về quy định mặc đồng phục của Trường?

(Cập nhật ngày:30/08/2023)
Đồng phục thể hiện tính thống nhất và đặc trưng riêng của UTH, tạo sự bình đẳng giữa các sinh viên. Mặc đồng phục là nghĩa vụ của sinh viên, giúp các bạn có trách nhiệm và hình thành kỷ luật hơn trong môi trường đại học. Cùng UTH-TV phỏng vấn xem các bạn sinh viên UTH cảm nhận như thế nào về quy định mặc đồng phục của Nhà trường nhé.

Quay lại

Các tin đã đưa